PRACOWNIA
PSYCHOLOGICZNA
telefon: 882 925 844
780 036 275
Badania
Kontakt
Pracownia Psychologiczna
telefon: (+48) 882 925 844
             (+48) 780 036 275
wymagana rejestracja telefoniczna

ul. Żółkiewskiego 3/1
27-600 Sandomierz
BADANIA NA BROŃ

Prowadzimy badania osób występujących o pozwolenie do posługiwania się różnymi typami broni i osób posiadających takie pozwolenie. Do celów:
 • ochrony osobistej, osób i mienia (broń gazowa i bojowa)
 • łowieckich
 • sportowych (broń palna i pneumatyczna)
 • rekonstrukcji historycznych
 • kolekcjonerskich
 • pamiątkowych
 • szkoleniowych
A także:
 • sędziów
 • prokuratorów
 • komorników
 • kuratorów
 • syndyków
 • policjantów
 • detektywów
 • pracowników ochrony
 • inspektorów transportu drogowego
 • strażników miejskich i gminnych
 • strażników straży marszałkowskiej
 • funkcjonariuszy służby leśnej
 • badania do obrotu bronią, amunicją itd. - osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Osób ubiegających się o pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Pracownia Psychologiczna Agata Kapeluszny w Sandomierzu
© Maciek production. Wszelkie prawa zastrzeżone.